Co to są aktywa i czy jesteś ich właścicielem?

Aktywa – według Wikipedii to "kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Jeśli zasób majątkowy nie spełnia któregoś z powyższych kryteriów, nie może być ujęty w bilansie." Aktywa to często używany zamiennik dla naszego stanu posiadania, czy słusznie?

Aktywa mówiąc potocznie to te elementy naszego majątku, dzięki którym nasz majątek może się powiększać zwiększając swoją wartość, "produkując" nam pieniądze bądź inne korzyści. Kiyosaki pisał, że aktywa to coś co wkłada pieniądze do naszego portfela poprzez przyrost wartości i wysokie zwroty. Myślę, że najlepszym zamiennikiem słowa aktywa może być inwestycja.

Niektóre zakupy nazywamy inwestycjami. Szczególnie dotyczy to tych wydatków, na które przeznaczamy spore kwoty. Często inwestycją nazywamy samochody, które o ile nie są egzemplarzami unikatowymi lub kolekcjonerskimi to niestety nie są naszym aktywem. Dzieje się tak z prostej przyczyny, którą jest szybka utrata wartości samochodu.  

Najprostszym przykładem aktywów są nieruchomości. Jednak nie każdy rodzaj nieruchomości jest aktywem. Z zasady nie możemy zatem  nazwać aktywem nieruchomości w której mieszkamy, choć pewnie można w tym wypadku znaleźć kilka wyjątków. Uogólniając i upraszczając nieruchomość typu dom czy mieszkanie zamieszkana przez właściciela generuje jedynie koszty i nie "produkuje" pieniędzy. Aktywem będzie natomiast mieszkanie czy lokal na wynajem. 

Pieniądze to również aktywa. Możemy je inwestować, pożyczać na procent, lokować na lokatach bądź kupować inne aktywa.

Po co nam wiedza o aktywach? Często kupując różne rzeczy myślimy o nich jak o inwestycji, szczególnie kiedy kupujemy mieszkanie bądź dom do zamieszkania. Jeśli wydajemy pieniądze warto choć część z nich przeznaczyć na takie cele, z których nasz majątek skorzysta. Nasze "inwestycje" warto przemyśleć.  Być może warto czasem kupić mniejszy telewizor lub tańszy samochód i wykorzystywać nadwyżkę gotówki aby pracowała na nas i dla nas.

A Ty jakie aktywa posiadasz?


Komentarze